ដំណឹងសំខាន់:
ការបញ្ជាទិញអនឡាញមិនទាន់ដំណើរការទេ

ប្រសិនបើមានចម្ងល់ ឬចង់បញ្ជាទិញ,
សូមទាក់ទងយើងតាមរយៈ ៖

ដំណើរការ និងគោលការណ៍នៃការបញ្ជាទិញផលិតផលជាមុន


សូមផ្ញើរូបថត ឬលេខកូដ​ទំនិញដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមកកាន់​ពួក​យើង យើងនឹងស្វែងរកតម្លៃទាបបំផុតសម្រាប់អ្នក។


នៅពេលដែល​ សម្រង់តម្លៃត្រូវបានចេញជូន​អ្នក​ វាមានសុពលភាពរយៈពេល 48 ម៉ោង។


បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ជាទិញ ផលិតផលនឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃ (ប្រសិនបើមិនមានបញ្ហា​អាកាសធាតុ/ការពន្យារពេលពី​ការ​ពិនិត្យ​របស់​គយ/ បញ្ហាដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត)។


យើងមិនធានាចំពោះ​លទ្ធភាពនៃការខូចខាតប្រអប់ LEGO ទេ ដោយសារយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន និងការត្រួតពិនិត្យពី​សំណាក់​មន្ត្រី​គយបាន។ យើងនឹង​ធ្វើឱ្យប្រាកដថា​ទំនិញ​នៅ​ខាង​ក្នុង​ប្រអប់ ឬបំណែកណាមួយត្រូវបានបាត់ក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន (មិន​រាប់​បញ្ជូលបំណែក​ដែល​អាច​បាត់​បង់ ឬ​មានបញ្ហា​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​រោង​ចក្រ​ផលិតរបស់ LEGOនោះទេ)។


ប្រាក់​ដែល​បាន​កក់​រួចមិនអាចដកវិញបានទេ។ ការផ្លាស់ប្តូរឈុតក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរ។


នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមកដល់ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកភ្លាមៗ។ បន្ទាប់ពី 15 ថ្ងៃនៃការមិនទទួលបានការទូទាត់ចុងក្រោយពីអ្នក យើងមានសិទ្ធិលក់ទំនិញទៅអតិថិជនផ្សេងទៀត។


ប្រសិនបើយើងមិនអាចប្រគល់សំណុំទៅឱ្យអ្នកទិញក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ (ដោយសារកំហុស ឬកំហុសរបស់យើង -- "មិនមានបញ្ហាដឹកជញ្ជូន/ការពន្យារពេលគយ/បញ្ហាដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត") ប្រាក់កក់នឹងត្រូវបានសងជូនអ្នកវិញទាំងស្រុង។


បន្ទាប់ពីយល់ព្រមតាមគោលការណ៍របស់យើង អ្នកត្រូវដាក់ប្រាក់តាមរយៈ ABA Pay, KHQR សម្រាប់សមាជិក Bakang ឬ Wing Wei Luy ដូចខាងក្រោម៖

  • - 50% សម្រាប់ឈុតក្រោម 150 ដុល្លារ។
  • - 70% សម្រាប់ឈុតលើសពី 150 ដុល្លារ។

នៅពេលទទួលបានប្រាក់កក់ យើងនឹងចេញការបញ្ជាទិញដែលបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់ប៉ាន់ស្មាននៃផលិតផល ចំនួនប្រាក់កក់ដែលបានទទួល និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត។


សម្រង់ទូទាត់ដែលបានចេញមិនគ្របដណ្តប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកទេ។